Çocukluğumuzun kahramanı, yaptıklarıyla gönüllerimizi fetheden bir fedai! Yoksullara yaptığı yardımlarla annelerimizin duasını alan bir isim: Robin Hood! O ki, adaleti sağlamaya yemin etmiş bir halk kahramanı olarak bilinir. Zenginin malını alıp fakirlere vermesiyle yedi düvele nam salmıştır. Peki, bu kadar övdüğümüz Robin Hood’un bu çabaları boşuna olmuş olabilir mi?

robin-hood-men-in-tights
Paradoks düşünce tarzına göre, Robin Hood’un yaptıkları sadece bir kısır döngüden ibarettir. Birkaç tanımı olan paradoksun konumuzla ilgili tanımı; doğruluğuna inanılan herhangi bir ifadenin ya da bilginin insan sezgilerine ters düşmesi olarak ifade edilir. Yani,  Robin Hood’un zengin aristokratlar ve burjuvadan çalıp, yoksulluğa sürüklenen tebaaya mal mülk vermesiyle mantık hatasına neden olmaktadır. Böylece, Robin Hood düzeni değiştirme çabası ile kendi paradoksunu yaratır.

dfvfkklngicwgloyximt

Robin Hood Paradoksu da 6 aşamadan oluşur ve kısaca şöyle ifade edilir;

1-Eşitsizliğin olduğu toplumlarda sivil örgütler ortaya çıkar.

2-Robin Hood zenginden çalar, çaldıklarını fakire verir.

3-Fakirler, Robin’in verdikleri ile zenginleşir; Robin sayesinde alt sınıf, üst sınıfa yükselir.

4-Zenginler ise, Robin’in aldıklarıyla fakirleşir alt sınıfa düşerler.

5-Kahraman unutulur ve hayat normalleşir.

6-Zaman geçer, toplumda yine eşitsizlik olur ve her şey en baştan başlar.

robinhood