Bir pazarlama tekniği düşünün ki, çok az bütçelere ihtiyaç duysun ama bütçesiyle ters orantılı olarak çok yüksek oranda kitleye ulaşmakla kalmayıp, markanızın tanınırlılığını çok fazla arttırsın. Tam olarak gerilla pazarlamanın yaptığı şey budur. Gerilla pazarlama yöntemleri üzerine birkaç ana fikri inceleyelim.

Jay Conrad Levinson, Gerilla Marketing’i şöyle tanımlıyor;  ”Bütçesi küçük hayalleri büyük girişimciler için …”

“Guerilla” kelimesi ilk olarak tahmin edileceği üzerine bir savaşda ortaya çıkdı. Köken olarak İspanyolca’dan gelmektedir. İspanyolların Fransız Napolyan’a karşı 1807 – 1814 yılları arasında sürdürdüğü direnişde ilk defa bu kavram kullanıldı. Taktiksel olarak da düşmana “asker” olarak görülmeden düşmanı püskürtmek, ortadan kaldırmak için kullanılmıştır. “Gerilla Taktiği”nin kullanımı ilk olarak 1960’lı yılların ortalarında Amerika’da “Pazarlama ve Reklam” alanında görülmüştür.

Gerilla Marketing tıpkı bir gerilla savaşcısı gibi dikkati başka bir tarafa çekmeye çalışır. Bunu yaparkende uyguladıkları politikalar; değişik, şaşırtıcı, orijinal, eğlendiricidir. Her şey küçük bir bütçeyle meydana gelir ve her türlü sektörde kullanılabilir.

Gerilla Marketing ilk başlarda sadece küçük firmaların büyük firmalarla daha iyi mücadele edebilmesi için kullanılmıştır. Bundan dolayı gerilla marketing fikrinin öncülerinden Jay Conrad Levinson bu yaklaşımı bir “yıpratma” saldırısı olarak tanımlar. Bu pazarlama yöntemi sokak kültürüne oldukça yakındır. Ufak paralar ile alışılagelmişin dışında araçlar ile toplu taşıma araçları, kaldırımlar, duraklar gibi beklenmedik yerlerde karşımıza çıkarlar ve bir kere gördük mü onları bir daha unutmayız. Buraya kadar anlattıklarımı aklınızda canlandırabilmeniz için aşağıdaki gerilla pazarlama örneklerine göz atabilirsiniz.